Suomi
4.3.2021

Oivalla, innostu ja innosta!

Kainuu Group

Parasta jokaisessa aamussa:

Kiireetön aamu, höyryävä kahvikupponen ja tietokone pöydällä. Päivä täynnä käyttämättömiä mahdollisuuksia –hymyilen.


Innovaattorina olen sparraamassa yrityksiä ja toimeksiantoja tulee niin pieniltä kuin suuriltakin yrityksiltä.


Parasta yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kohtaamisessa on:

Oivalla, innostu ja innosta!

Myynninedistäjänä ja sosiaalisen median asiakasvirtojen ohjaajana olen saanut ottaa vastaan mielenkiintoisia toimeksiantoja.


Kainuu Group Media- ja uutisyhtiö

Digilehti-Di­gi­leh­det

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Si­säl­tö­mark­ki­noin­tia ja hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa.


Kainuu Group on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.


Kiitos kaikille asiakkaille ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le! 


Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

https://kainuugroup.fi/

Suomi

Digilehti Suomi

Tervetuloa Suomi  digilehtisuomi.fi

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

DigilehtiSuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

DgilehtiSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi